Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành lập từ năm 1983, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội với mạng lưới gồm 149 tổ chức thành viên (86 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội địa phương PUSTA) và gần 500 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (STO) hoạt động trên khắp các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Trong đó, hơn 30% số STOs hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. 

Liên minh Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECCA)

Ngày 30/11/2018, VUSTA thành lập và ra mắt Liên minh Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECCA) nhằm đảm nhận vai trò tăng cường năng lực hoạt động của các thành viên và các liên hiệp hội địa phương trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết đạt được Đóng góp được Xác định Quốc gia (NDCs) theo Hiệp định Paris và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) định hình lộ trình giải quyết những vấn đề này trong những thập kỷ tới.
VECCA ra đời nhằm phát huy những kết quả các tổ chức thành viên của VUSTA đã đạt được trong lĩnh vực này, nhân rộng các sáng kiến thành công, xây dựng năng lực cho hội thành viên, tạo ra sự kết nối giữa các Hội ngành toàn quốc, nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực với các tổ chức STOs và PUSTA. VECCA là kênh giúp VUSTA phát huy sự hợp tác của các tổ chức thành viên, đặc biệt là các cơ chế có sẵn như các mạng lưới tự nguyện của thành viên, cơ chế hợp tác vùng giữa PUSTA và liên kết đa ngành giữa các hội ngành toàn quốc để phát huy thế mạnh của từng thành viên.

SÁNG TẠO, HỢP TÁC VÀ LAN TỎA là những giá trị mà VECCA theo đuổi nhằm đạt được MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Tổ chức

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực.

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn ĐVHD (tên tiếng Anh: Save Vietnam’s Wildlife) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập do yêu cầu cấp thiết cần có một giải pháp hiệu quả hơn nhằm đảm bảo tương lai của động vật hoang dã tại Việt Nam.

PanNature được hình thành từ cuối năm 2004 bởi các sáng lập viên có cùng mong muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận do chính người Việt Nam quản lý và điều hành. Mục tiêu đặt ra là hình thành tổ chức với lực lượng trẻ có tâm huyết để tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm cân bằng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đã và đang bị phá vỡ bởi các áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế và các nhân tố thị trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Khuyến khích, thúc đẩy việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thông qua giáo dục và truyền thông sáng tạo nhằm thay đổi thói quen và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động tại Việt Nam.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

Báo chí & Tin tức

IEEFA: Thành công phi thường của điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam là lời cảnh tỉnh về...

Công suất tương đương sáu nhà máy điện than được lắp đặt trong vòng chưa đầy một năm

21/01/2021

VUSTA tổ chức Hội thảo tập huấn về Chuyển dịch Năng lượng bền vững

Ngày 08 và 09/10/2020, VUSTA đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng và Viện FES tổ chức Hội thảo tập huấn “Chuyển dịch năng lượng bền vững: Kinh...

12/10/2020

Các dự án

Nâng cao nhận thức và huy động giải pháp về biến đổi khí hậu và năng lượng cho Việt Nam

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai