Gặp mặt các thành viên Khối Môi trường và Biến đổi khí hậu của VUSTA

Gặp mặt các thành viên Khối Môi trường và Biến đổi khí hậu của VUSTA

Tại Quyết định số 146/QĐ-LHHVN về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa...

02/07/2021

Một phần năm các công ty lớn nhất thế giới hiện nay đã đề ra mục tiêu không phát thải Carbon

Một phần năm các công ty lớn nhất thế giới hiện nay đã đề ra mục tiêu không phát thải Carbon

Theo một báo cáo mới của Cơ quan Giám sát Khí hậu và Năng lượng (ECIU) và Oxford Net Zero [1], ít nhất một phần năm (21%) trong số...

06/04/2021

Biến đổi khí hậu tác động đến luồng di chuyển toàn cầu của các loài sinh vật biển

Biến đổi khí hậu tác động đến luồng di chuyển toàn cầu của các loài sinh vật biển

05/4/2021---Một nghiên cứu mới lần đầu tiên đã chứng minh các loài sinh vật biển đã và đang thay đổi khu vực phân bổ xa khỏi đường xích...

06/04/2021

GWEC: Điện gió toàn cầu cần tăng trưởng gấp ba trong thập kỷ tới để thế giới đạt được mục tiêu Không phát thải

GWEC: Điện gió toàn cầu cần tăng trưởng gấp ba trong thập kỷ tới để thế giới đạt được mục tiêu...

2020 là năm phát triển kỷ lục của ngành công nghiệp điện gió toàn cầu, nhưng một báo cáo mới công bố của GWEC cảnh báo để có thể đạt...

02/04/2021

IEEFA: Thành công phi thường của điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam là lời cảnh tỉnh về triển vọng các dự án nhiệt điện than

IEEFA: Thành công phi thường của điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam là lời cảnh tỉnh về triển...

Công suất tương đương sáu nhà máy điện than được lắp đặt trong vòng chưa đầy một năm

21/01/2021

VUSTA tổ chức Hội thảo tập huấn về Chuyển dịch Năng lượng bền vững

VUSTA tổ chức Hội thảo tập huấn về Chuyển dịch Năng lượng bền vững

Ngày 08 và 09/10/2020, VUSTA đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng và Viện FES tổ chức Hội thảo...

12/10/2020

Kỳ vọng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi Việt Nam ra sao?

Kỳ vọng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi Việt Nam ra sao?

Với tiềm năng kỹ thuật ước hơn 600GW, điện gió ngoài khơi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một nguồn tài nguyên phát điện trong nước có...

09/10/2020

Điện gió ngoài khơi: ‘Bệ phóng’ cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

Điện gió ngoài khơi: ‘Bệ phóng’ cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

Tài nguyên điện gió ngoài khơi là nguồn năng lượng mới và đang được đầu tư phát triển mạnh nhất trên thế giới trong thời đại ngày nay.

09/10/2020