Đăng bởi admin Vào ngày 12/05/2020

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH CỦA BÁO CÁO "ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU 2020" (GLOBAL ENERGY REVIEW 2020)

- Nhu cầu năng lượng toàn cầu giảm 3,8% trong quý đầu năm 2020, với hầu hết các tác động được nhận thấy vào tháng 3 khi các biện pháp cô lập được thực thi ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số nơi khác.

-  Năng lượng tái tạo là nguồn duy nhất có sự tăng trưởng về nhu cầu, do công suất lắp đặt nhiều hơn và được ưu tiên sử dụng trong khi điều độ.

-  Theo ước tính của GreenID cho năm 2020, nhu cầu điện giảm 5% ở quy mô toàn cầu và mức giảm có thể đến 10% ở một số khu vực. Các nguồn điện carbon thấp trên toàn cầu sẽ vượt xa so với điện đốt than, và có khả năng thành dẫn đầu được so với than năm 2019.

- Lượng khí thải CO2 toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 8%, hoặc gần 2,6 gigaton (Gt), xuống mức 10 năm trước. Mức giảm hàng năm như vậy sẽ là lớn nhất từ ​​trước đến nay, lớn hơn sáu lần so với mức giảm kỷ lục trước đó là 0,4 Gt trong năm 2009

▪️Xem báo cáo đầy đủ: http://iea.li/ger2020
▪️Những điểm chính của báo cáo (tiếng Việt) xem tại: http://greenidvietnam.org.vn/nhung-phat-hien-chinh-cua-bao-…

Nguồn: GreenID