Đăng bởi admin Vào ngày 13/07/2020

Báo cáo Thường niên năm 2019 của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)Ấn phẩm được xuất bản theo như thông lệ hàng năm nhằm tổng kết lại những thành quả của các chương trình và dự án đã được SRD thực hiện trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ người khuyết tật, quản trị lâm nghiệp trong bối cảnh Hiệp đinh đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) bắt đầu có hiệu lực.

Vui lòng xem toàn văn Báo cáo  theo  đường link https://bitly.com.vn/RZAJZ