Đăng bởi admin Vào ngày 12/10/2020

VUSTA tổ chức Hội thảo tập huấn về Chuyển dịch Năng lượng bền vững

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã làm rõ Khái niệm “Chuyển dịch công bằng” và “Phát triển năng lượng bền vững”; cung cấp thông tin về bối cảnh và kết quả chuyển dịch năng lượng bền vững tại Đức cũng như chia sẻ thực trạng và những thách thức Việt Nam sẽ cần giải quyết khi bắt đầu quá trình chuyển đổi năng lượng, cụ thể về vấn đề bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, đảm bảo cơ hội việc làm và các vấn đề liên quan khác. Từ đó, các đại biểu tham gia tập huấn đã cùng thảo luận về các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch đảm bảo công bằng, tạo công ăn việc làm chất lượng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường tại các địa phương đồng thời xây dựng các đề xuất, chương trình dự án hợp tác tiếp theo để triển khai các sáng kiến cụ thể về chuyển dịch năng lượng bền vững tại địa phương.
Sau 1,5 ngày tập huấn, các đại biểu đề xuất thành lập nhóm công tác về năng lượng, dự kiến do VUSTA cùng Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh - GreenID cùng điều phối, nhằm triển khai hiệu quả các sáng kiến về chuyển đổi năng lượng bền vững tại các địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh hội thảo tập huấn
Hội thảo tập huấn là một trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa VUSTA và Viện FES của Cộng hòa Liên bang Đức ký kết vào tháng 4/2020. Hội thảo tập huấn sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 22 và 23/10/2020 dành cho các tổ chức miền Trung.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Huyền