Đăng bởi admin Vào ngày 22/05/2020

Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Môi trường sửa đổi 15/5/2020 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 15/5/2020, VUSTA phối hợp với Uỷ ban KHCN&MT phối hợp tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Luật Bảo vệ Môi trường 2014 sửa đổi. Chủ trì hội thảo có Phó Chủ tịch VUSTA, TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội TS. Trần Văn Minh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ts. Võ Tuấn Nhân.

Các chuyên gia cho rằng Dự thảo Luật đã được chuẩn bị công phu, có những điều chỉnh quan trọng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội.

Về vấn đề giấy phép môi trường, chuyên gia cho rằng giảm mạnh thủ tục hành chính, tăng cường thực thi bằng áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và minh bạch thông tin quản lý về môi trường sẽ là những giải pháp đột phá cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường và thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường.

Hội thảo tiếp tục diễn ra với các báo cáo về đảm bảo các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề công nghệ BVMT tạo thị trường KHCN cho lĩnh vực công nghệ bảo vệ môi trường...

HTQT