KHƠI NGUỒN NĂNG LƯỢNG BIỂN

KHƠI NGUỒN NĂNG LƯỢNG BIỂN

Thị trường điện gió biển gia tăng liên tục hàng năm 30% từ năm 2010 đến năm 2018. Trên thế giới hiện có tới 150 trang trại gió biển lớn...

13/07/2020

 Position paper for 2020 HLPF: Accelerated action and transformative pathways

Position paper for 2020 HLPF: Accelerated action and transformative pathways

Realizing the decade of action and delivery for sustainable development

13/07/2020

Báo cáo Thường niên năm 2019 của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo Thường niên năm 2019 của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo Thường niên năm 2019 của Trung tâm SRD đưa ra một bức tranh tổng thể về những thành tựu và nỗ lực của SRD trong quá trình thực...

13/07/2020

What does COVID-19 mean for ocean science – and for the ocean itself?

What does COVID-19 mean for ocean science – and for the ocean itself?

This World Oceans Day is like no other – the COVID-19 pandemic and ‘stay at home’ measures have reduced human activity at sea and in...

02/07/2020

World Rainforest Day - 22 June 2020

World Rainforest Day - 22 June 2020

This year, World Rainforest Day focuses on giving thanks with a little joy and wonder, and a lot of inspiration and motivation to...

30/06/2020

Regional Study on Mercury Waste Management in the ASEAN Countries (UNEP, 2017)

Regional Study on Mercury Waste Management in the ASEAN Countries (UNEP, 2017)

This study covers the current situation of mercury waste management in 10 ASEAN Member States (AMS). All AMS are Parties to the Basel...

30/06/2020

Báo cáo REN21 cho thấy phát triển năng lượng tái tạo chỉ mới giới hạn trong ngành điện Chúng ta cần một cuộc phong toả toàn diện đối với nhiên liệu hóa thạch để đi đến một cuộc cách mạng khí hậu

Báo cáo REN21 cho thấy phát triển năng lượng tái tạo chỉ mới giới hạn trong ngành điện Chúng ta...

Trong vòng năm năm qua, ngành năng lượng tái tạo đã có những bước phát triển hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, ở các lĩnh vực vận tải, sưởi...

17/06/2020

 “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 29 tháng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành...

05/06/2020

Thông cáo báo chí về cảnh báo  về tác động cộng hưởng của các lệnh đóng cửa, thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu

Thông cáo báo chí về cảnh báo về tác động cộng hưởng của các lệnh đóng cửa, thời tiết cực đoan...

'Sẽ khốc liệt hơn nữa’: cảnh báo về tác động cộng hưởng của lệnh đóng cửa, thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu khi Bắc Bán Cầu bước...

29/05/2020