130 ngân hàng nắm giữ 47 nghìn tỷ đô cam kết Hành động khí hậu và Phát triển Bền vững

130 ngân hàng nắm giữ 47 nghìn tỷ đô cam kết Hành động khí hậu và Phát triển Bền vững

New York, 22 tháng 9 2019 – Để thúc đẩy mạnh mẽ các hành động vì biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, các ngân hàng hàng đầu và...

02/10/2019

TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Dự án tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia về biến đổi khí hậu

25/09/2019

ĐÀO TẠO SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THAY ĐỔI RỪNG

ĐÀO TẠO SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THAY ĐỔI RỪNG

Giới thiệu về dự án trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia hiệu quả vào Chương trình giảm phát khí thải Bắc Trung Bộ...

25/09/2019

Ra mắt Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam

Ra mắt Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam

Hội thảo được tổ chức nhằm chính thức ra mắt Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các bên liên...

25/09/2019

Hội thảo "Chuyển dịch Năng lượng công bằng: Từ nghiên cứu tới thực tiễn" tại Tiền Giang

Hội thảo "Chuyển dịch Năng lượng công bằng: Từ nghiên cứu tới thực tiễn" tại Tiền Giang

Nhằm công bố nghiên cứu mới về "Nghiên cứu phân tích yếu tố đảm bảo công bằng trong chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam", viện FES Việt...

25/09/2019

Diễn đàn Năng lượng sạch Châu Á

Diễn đàn Năng lượng sạch Châu Á

Hiện thực hóa những ảnh hưởng của năng lượng tái tạo trên toàn Châu Á và Châu Á Thái Bình Dương

25/09/2019

Một năm thực hiện Dự án Đại dương không nhựa

Một năm thực hiện Dự án Đại dương không nhựa

Dự án Đại dương không nhựa – chương trình tái chế nhựa về một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh (dự án “Đại dương không nhựa”) do...

25/09/2019

Ngân hàng Standard Chartered tuyên bố ngừng tài trợ nhiệt điện than mới

Ngân hàng Standard Chartered tuyên bố ngừng tài trợ nhiệt điện than mới

Standard Chartered thông báo sẽ ngừng tài trợ cho các nhà máy điện đốt than mới nhằm thực hiện cam kết chống biến đổi khí hậu.

25/09/2019

Vấn đề giới và Biến đổi khí hậu

Vấn đề giới và Biến đổi khí hậu

Lồng ghép giới vào triển khai sáng kiến Đóng góp Quốc gia tự quyết định – NDCs về thực thi thoả thuận khí hậu Paris.

24/09/2019