Trung tâm Con người và Thiên nhiên


Trụ sở chính:24H2, Khu ĐTM Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email:contact@nature.org.vn

2004

Nhóm làm việc gồm bốn thành viên và một tình nguyện viên bắt đầu xây dựng chương trình, hoạt động, thiết lập mạng lưới quan hệ với các tổ chức khác. Nơi làm việc là một phòng nhỏ do một công ty hỗ trợ miễn phí.

2005

Nhóm làm việc có thêm thành viên mới và thêm tình nguyện viên. PanNature chuyển sang một văn phòng nhỏ ở khu vực ngoại ô Hà Nội.

2006

Trung tâm Con người và Thiên nhiên chính thức có quyết định thành lập vào ngày 05/01/2006.

2008

PanNature bắt đầu Chương trình Nghiên cứu Chính sách, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phản biện, đối thoại về các vấn đề ở cấp độ quốc gia. Bên cạnh đó, PanNature cũng chính thức tham gia vào các hoạt động ở cấp độ khu vực với các hoạt động liên quan đến tác động của phát triển thủy điện trên sông Mê Công.

2016

Hội đồng Quản trị của PanNature chính thức hình thành và đi vào hoạt động với 6 thành viên.