Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã


Trụ sở chính:Ninh Bình

Email:info@savevietnamswildlife.org

Vào năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã được thành lập bởi các nhà hoạt động bảo tồn Việt Nam. Trung tâm cam kết ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam.

Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng mất môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã trái phép. SVW được thành lập nhằm góp phần bảo tồn và bảo đảm tương lai của đa dạng sinh học ở Việt Nam. SVW đang tích cực tham gia vào công tác bảo tồn động vật hoang dã thông qua các hoạt động cứu hộ các loài động vật tịch thu được từ các vụ săn bắt và buôn bán trái phép, phục hồi và tái thả vào môi trường sống thích hợp. Chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiểu biết về loài ngoài tự nhiên và trong nuôi nhốt nhằm cải thiện cho công tác bảo tồn. Chúng tôi còn thực hiện những chương trình giáo dục và tập huấn cộng đồng, phối kết hợp với cơ quan thực thi pháp luật để nâng cao nhận thức và thái độ đối với việc bảo tồn động vật hoang dã. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn phúc lợi của động vật và có những hành động thiết thực đối với các loài trong khuôn khổ của chương trình CPCP và tiến tới áp dụng các quy chuẩn này tại các vườn thú và các trung tâm cứu hộ tại Việt Nam.