Là tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam hiện đang triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo nhằm giúp họ thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền vững

Tháng 3/2006, SRD đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 281/QĐ-LHH của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ số A-498 ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Từ năm 2006, số lượng các dự án và địa bàn triển khai của SRD đã liên tục được mở rộng. Hiện SRD đang hoạt động tập trung trong các lĩnh vực gồm: nông nghiệp và sinh kế bền vững; biến đổi khí hậu; thực thi lâm luật; quản trị rừng và thương mại lâm sản; hoạt động mạng lưới; nghiên cứu và vận động chính sách. Các dự án của SRD đều chú trọng vào hoạt động xây dựng năng lực và lồng ghép các vấn đề xuyên suốt như: giới, hỗ trợ người khuyết tật, bảo vệ trẻ em vào hoạt động của các dự án.

SRD hiện có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và một văn phòng tại Thành phố Huế. Tổ chức duy trì mối quan hệ rộng khắp với các chuyên gia tư vấn và các cộng tác viên trong và ngoài nước. SRD hiện là chủ tịch của 2 mạng lưới VNGO&CC và VNGO-FLEGT. Đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình UNREDD pha 2, Phó chủ tịch mạng Gencomnet và là thành viên của một số mạng lưới trong nước như CCWG, CDG, GMO, PPWG, CIFPEN, EMWG, VRN, vv… Ngoài ra, Trung tâm còn là thành viên Ban điều hành APRN và thành viên của các mạng lưới khu vực ngoài nước như PANAP, EARWG, Aid Effectiveness, The Mekong Adaptation Forum, SEA Change, Reality of Aid Network, vv…

Những dự án của

Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực trong cộng đồng nông nghiệp, trường học, tổ chức và người tiêu dùng trong các nước đối tác để...

Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông...

Cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội và...