Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh


Trụ sở chính:Phòng 707, tầng 7, Tòa nhà Sunrise Builiding, 90 Trần Thái Tông, Hà Nội

Email:ntkhanh@greenidvietnam.org.vn

GreenID hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh xã hội, quản trị và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án kết hợp với các ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới. GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.

Tầm nhìn:

GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Mê Công dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan.

Giá trị: 

Chúng tôi tự hào: Với tinh thần tiên phong sáng tạo, hướng đến giải pháp, luôn tôn trọng bình đẳng, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ, GreenID sẽ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hướng tiếp cận:

GreenID áp dụng hướng tiếp cận dựa vào bằng chứng thực tiễn, hướng tới giải pháp kết hợp chặt chẽ với tích cực tư vấn và góp ý chính sách để xúc tác cho những thay đổi cơ bản về tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững.

Những dự án của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tăng cường năng lực của người sống chung với HIV và các nhóm có nguy cơ cao tại TpHCM để phản...

Mục tiêu chính của dự án là cung cấp hỗ trợ và huấn luyện kỹ thuật cho các “nhóm ứng phó” từ các tổ chức cộng đồng trong quá...