Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội


Trụ sở chính:P1804, tầng PH, tòa nhà The garden, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ISDS được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực.

ISDS đã trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực.

Tầm nhìn
Đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, nơi mà mà tiếng nói mọi người được lắng nghe, công lý xã hội được thực thi, đa dạng xã hội được cổ vũ và xã hội bình đẳng cho mọi người

Sứ mệnh
Tìm ra và thực hiện những nghiên cứu độc lập, chất lượng cao giúp đưa ra những đề xuất đột phá, có bằng chứng và có tính thực tiễn thúc đẩy sự phát triển bền vững, dung hợp cho xã hội Việt Nam cũng như đóng góp các giải pháp cho những vẫn đề trong khu vực và thế giới.

Giá trị
Chuyên nghiệp
Tại ISDS, chúng tôi tiếp nhận và thực hành các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn cao nhất mà công việc của chúng tôi trông đội đặc biệt là là có năng lực, đáng tin cậy, tôn trọng, cam kết và hợp tác.

Chính trực
Chúng tôi cam tuân thủ các phẩm chất trung thực, trách nhiệm và đạo đức trong việc thực hiện công việc cũng như xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân giữa đồng nghiệp, với khách hàng và các bên liên quan.

Khai phóng
Là giá trị cốt lõi của phương pháp của chúng tôi, ISDS đẩy mạnh nguyên tắc tôn trọng và chấp nhận các ý tưởng và niềm tin mới mà không có bất kỳ thành kiến nào. Chúng tôi tin rằng chỉ bằng cách giữ vững nguyên tắc này như là giá trị cốt lõi, ISDS mới thực sự có thể trở thành một Viện nghiên cứu và vận động chính sách có khả năng đạt được tầm nhìn của mình.

Đam mê
Tại ISDS, chúng tôi tin rằng niềm đam mê sẽ tạo ra sự xuất sắc, từ đó sẽ mang lại ý nghĩa và chất lượng cho công việc của chúng tôi, mang lại sự hài lòng cho đối tác vượt qua sự mong đợi của họ.

Trách nhiệm giải trình
Trách nhiệm giải trình không chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm cho các hành động của mình trong mọi khía cạnh và công việc, trách nhiệm giải trình cũng sẽ góp phần vào việc theo đuổi các mục tiêu của chúng tôi bao gồm sự xuất sắc trong tất cả các hoạt động của Viện.

Mục tiêu
Mục tiêu tổ chức
Trở thành một tổ chức hàng đầu hoạt động trong hai lĩnh vực: 1)giới, tình dục, và sức khỏe tình dục; và 2) hòa nhập xã hội của các nhóm dân cư bị thiệt thòi; trong đó giới là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt. Mỗi lĩnh vực đều có sự kết hợp giữa nghiên cứu, vận động chính sách, chia sẻ thông tin, và xây dựng năng lực.

Mục tiêu phát triển
Nhằm 1) nâng cao kiến thức và hiểu biết của xã hội về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và quyền về sức khỏe tình dục; và 2) nâng cao quyền năng và tham gia xã hội, trao quyền và phát triển cộng đồng cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi.