Tổ chức

VECCA kết nối hơn 150 Tổ chức Khoa học & Công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực kiến ​​thức khoa học và giải pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu