VECCA kết nối hơn 150 Tổ chức Khoa học & Công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực kiến ​​thức khoa học và giải pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức và huy động giải pháp về biến đổi khí hậu và năng lượng cho Việt Nam

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Tăng cường đầu tư tư nhân và địa phương vào thị trường bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến HIV. Gia tăng nhu cầu sử dụng bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan cho nhóm đối tượng rủi ro cao, Tăng cường cung cấp bao cao...
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tăng cường năng lực của người sống chung với HIV và các nhóm có nguy cơ cao tại TpHCM để phản hồi chất lượng dịch vụ HIV qua ứng dụng phần mềm iSupport”

Mục tiêu chính của dự án là cung cấp hỗ trợ và huấn luyện kỹ thuật cho các “nhóm ứng phó” từ các tổ chức cộng đồng trong quá trình thực hiện iSupport tại TP. HCM
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

Tăng cường Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - ENHANCE CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.